EDUKACIJA ZA ASISTENTE U TRENINGU DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Prva edukacija za Asistente u treningu u Hrvatskoj održana je u organizaciji Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce u sklopu programa “Moje pravo na igru i sport” i “Moje pravo na rukomet”.

Glavni cilj edukacije je osposobljavanje što većeg broja osoba za rad s djecom i mladima s invaliditetom u području sporta, povećati broj sportskih aktivnosti i stvoriti nove mogućnosti za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u rekreativne aktivnosti unutar zajednice u kojoj žive, kao i nastavu tjelesnog odgoja pri školama koje pohađaju.

Upoznajte pokretače ovog pilot projekta i saznajte tko su asistenti u treningu te koja je njihova uloga.

 

KONGRES: “OBITELJI USMJEREN PRISTUP U PRAKSI”

Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu – MURID organizira drugi po redu kongres koji će se ove godine održati u online obliku 24. i 25. rujna 2021. 

Više o Kongresu možete saznati na poveznicama: Poziv za sudjelovanje na kongresu Obitelji usmjeren pristup u praksi i Program kongresa

 

RADIONICE “UMJETNOST ZA AUTIZAM”

Organizator: Udruga za autizam – Zagreb

Planirano je održavanje 16 likovnih i 16 glazbenih radionica u trajanju od po 2 sata.

Radionice će se održavati naizmjenično  u prostoru Udruge za autizam – Zagreb, te u dvije stambene zajednice: u selu Mostari u Općini Dubrava te u Novom Jelkovcu u Sesvetama.

Likovne radionice započele su u lipnju za kad je planirano održavanje 6 radionica.

Glazbene radionice i preostale likovne radionice planirane su od rujna do kraja godine u skladu s rasporedom likovnog i glazbenog terapeuta.