EDUKACIJA ZA ASISTENTE U TRENINGU DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Prva edukacija za Asistente u treningu u Hrvatskoj održana je u organizaciji Centra za edukaciju i savjetovanje Sunce u sklopu programa “Moje pravo na igru i sport” i “Moje pravo na rukomet”.

Glavni cilj edukacije je osposobljavanje što većeg broja osoba za rad s djecom i mladima s invaliditetom u području sporta, povećati broj sportskih aktivnosti i stvoriti nove mogućnosti za uključivanje djece s teškoćama u razvoju u rekreativne aktivnosti unutar zajednice u kojoj žive, kao i nastavu tjelesnog odgoja pri školama koje pohađaju.

Upoznajte pokretače ovog pilot projekta i saznajte tko su asistenti u treningu te koja je njihova uloga.