Više edukativnih video materijala pronađite na YouTube kanalu Zaklade ICF

Projekt „Komunikacijom do sljedećeg zalogaja“

Projekt „Komunikacijom do sljedećeg zalogaja“ osmišljen je s ciljem osnaživanja roditelja djece s poremećajem iz spektra autizma. Projekt pruža model hranjenja djece koji potiče komunikaciju tijekom hranjenja, a rezultira zrelijim ovladavanjem potrebnih vještina. Cijeli se postupak bazira na Marte Meo metodologiji, a bit će predstavljen u obliku edukativnih video-priloga koji će biti usmjereni na najčešće oblike nedovoljne uključenosti djeteta u proces hranjenja.

Ovaj edukativni video prilog je prikaz postupka pružanja komunikacijske podrške djetetu koje još nije ovladalo vještinom korištenja žlice.

Video „Komunikacijom do sljedećeg zalogaja”