Uz davanje osnovnih informacija, prijavitelji trebaju pod:

• OPIS PROJEKTA – na cca. pola strane što jasnije opisati koja je svrha predloženog projekta, dakle što se kroz projekt želi postići. Napomena: sustav je postavljen na max. 1.800 znakova, što odgovara cca. 270 riječi ili oko pola strane teksta.

• PLAN PROVEDBE I OČEKIVANI REZULTATI na cca. jednoj strani treba opisati koji su očekivani rezultati projekta i na koji način će se ostvariti. Ovdje je važno pojasniti sljedeće: na koji način će ciljane skupine biti adresirane i uključene za vrijeme trajanja projekta, na koji način će ciljane skupine imati koristi od projekta; koliko korisnika će biti obuhvaćeno projektom direktno, a koliko indirektno – objasniti; koji je plan diseminacije; koje medije i društvene mreže ćete koristiti za vidljivost vašeg projekta; na koji način će rezultati Vašeg projekta biti dostupni širem krugu korisnika putem društvenih mreža (npr. video materijali i sl.) Napomena: sustav je postavljen na max. 3.500 znakova, što odgovara cca. 520 riječi ili oko jedne strane teksta.

• CV – priložiti životopis voditelja projekta koji opisuje stručnost i iskustvo iz područja prijave

• TROŠKOVNIK – jednostavan formular u kojem treba navesti osnovne stavke procjene troškova projekta. Za unos svakog pojedinog troška potrebno je prvo kliknuti na „Dodaj novu stavku“ i potom upisati opis pojedinog troška i iznos.