Zaklada ICF raspisuje 18. veljače 2021.

NATJEČAJ

za dodjelu financijskih sredstava

Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava za financiranje i sufinanciranje projekata i programa za pomoć obiteljima, edukatorima i rehabilitatorima djece i mladih s posebnim potrebama, primarno iz spektra autizma.

Zaklada ICF u sklopu ovog natječaja nudi financiranje i sufinanciranje za:

  1. Projekte i programe za osnaživanje roditelja, skrbnika i članova obitelji djece i mladih s posebnim potrebama,
  2. Projekte i programe stručnog usavršavanja edukatora i rehabilitatora za rad s djecom i mladima s posebnim potrebama,
  3. Izdavačke aktivnosti usmjerene na razvoj kompetencija i informiranosti, s naglaskom na nove tehnologije (elektronska izdanja priručnika, razvoj aplikacija, društvene mreže i sl.),
  4. Inovativne programe usmjerene na razvoj vještina i znanja djece i mladih s posebnim potrebama, koji do sada nisu bili dostupni u Hrvatskoj, a mogu znatno doprinijeti razvoju djece iz spektra autizma.

 

 

 

 

Skupine korisnika na koje program / projekt treba biti usmjeren prijavom na Natječaj su: roditelji, članovi obitelji, skrbnici, edukatori, rehabilitatori i terapeuti djece i mladih s posebnim potrebama, primarno iz spektra autizma.

Projekti se prijavljuju za područje Republike Hrvatske. Na Natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe, uz jasno navođenje voditelja projekta.

Iznos financiranja po projektu je do 10.000 HRK, uz mogućnost dodatnog financiranja najbolje ocjenjenih projekata. Postoji mogućnost i sufinanciranja većih projekata, u iznosu do 10.000 HRK.

Projekti i programi trebaju se realizirati do 20. siječnja 2022. godine. Nositelj projekta dužan je do 15. veljače 2022. godine dostaviti izvješće o uspješno provedenom projektu, sukladno uputama Zaklade ICF o podnošenju izvješća.

Projekti se prijavljuju isključivo putem on-line obrasca na linku: PRIJAVA

 

 

 

 

Kriteriji za odabir projekta su:

  • usmjerenost projekta na predmet Natječaja i ciljeve Zaklade ICF,
  • jasno definiran i realno dostižan cilj projekta,
  • primjena projekta na što veći broj korisnika,
  • realan odnos troškova i planiranih aktivnosti projekta,
  • očekivani rezultat projekta i diseminacija.

Po isteku roka za podnošenje prijava, Upravni odbor Zaklade ICF će u roku od 30 dana provesti  postupak pregleda prijava sukladno Natječaju, ocijeniti prijave te odabrati  najbolje prijave za financiranje i sufinanciranje projekata. Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni na web stranicama Zaklade ICF, a nositelji odabranih projekata o donacijama će biti obaviješteni mailom.

 

Natječaj traje do srijede, 10. ožujka 2021. godine do 12.00 sati.