NATJEČAJ ZAKLADE ICF

Upute za ispunjavanje obrasca i često postavljana pitanja

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ – ON LINE FORMULAR

Zaklada ICF raspisuje dana 15. siječnja 2020.

                  NATJEČAJ

za dodjelu financijskih sredstava

 

Predmet ovog Natječaja je prikupljanje prijava za financiranje i sufinanciranje projekata i programa za pomoć obiteljima, edukatorima i rehabilitatorima djece s posebnim potrebama, primarno iz spektra autizma.

Zaklada ICF u sklopu ovog natječaja nudi financiranje i sufinanciranje za:

Projekte i programe za osnaživanje roditelja, skrbnika i članova obitelji djece s posebnim potrebama,

Projekte i programe stručnog usavršavanja edukatora i rehabilitatora za rad s djecom s posebnim potrebama,

Tiskane i elektronske izdavačke aktivnosti usmjerene na razvoj kompetencija i informiranosti,

Inovativne programe usmjerene na razvoj vještina i znanja djece s posebnim potrebama, koji do sada nisu bili dostupni u Hrvatskoj, a mogu znatno doprinijeti razvoju djece iz spektra autizma.

Skupine korisnika na koje program/projekt treba biti usmjeren prijavom na Natječaj su: roditelji, članovi obitelji, skrbnici, edukatori, rehabilitatori i terapeuti djece s posebnim potrebama, primarno iz spektra autizma. Projekti se prijavljuju za područje Republike Hrvatske.

Iznos financiranja po projektu je do 7.000 HRK neto, uz mogućnost dodatnog financiranja najbolje ocjenjenih projekata. Postoji mogućnost i sufinanciranja većih projekata, u iznosu do 7.000 HRK neto.

Projekti i programi trebaju se realizirati do 1. listopada 2020. godine. Nositelj projekta dužan je do 15. listopada 2020. godine dostaviti izvješće o uspješno provedenom projektu, sukladno uputama Zaklade ICF o podnošenju izvješća.

Projekti se prijavljuju isključivo putem on-line obrasca dostupnog na web strani Zaklade ICF: www.zaklada.icf.hr. Ostale informacije o ispunjavanju obrasca i sl. dostupne su na web strani Zaklade ICF.

Kriteriji za odabir projekta su:

usmjerenost projekta na predmet Natječaja i ciljeve Zaklade ICF,

jasno definiran i realno dostižan cilj projekta,

primjena projekta na što veći broj korisnika,

realan odnos troškova i planiranih aktivnosti projekta,

očekivani rezultat projekta i diseminacija.

Po isteku roka za podnošenje prijava, Upravni odbor Zaklade ICF će u roku od 30 dana provesti  postupak pregleda prijava sukladno Natječaju, ocijeniti prijave te odabrati  najbolje prijave za financiranje i sufinanciranje projekata. Rezultati Natječaja bit će javno objavljeni na web stranicama Zaklade ICF.

Natječaj traje do srijede, 12. veljače 2020. godine u 12.00 sati.